SÖZLEŞME
STANDARTLARIMIZ

Tarafların haklarını eşit şekilde koruyan.

Tamamlanmış projelerin, hukukçular ve taraflarca onaylanmış sözleşmelerinin şablon olarak kullanıldığı sadece projeye özel güncellemeleri içeren.

TEKNİK ŞARTNAME
STANDARTLARIMIZ

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını ön planda tutan.

Sadece, kaliteleri tescil edilmiş tedarikçilerin marka olmuş ürün ve malzemelerinin kullanıldığı, "veya muadili" gibi muallak ifadelere asla yer vermeyen.

Güvenilirlik değerimize sadık kalacak şekilde taraflarca imza altına alınan teknik şartnamenin her bir kriterine harfiyen uyulan

EKİP
STANDARTLARIMIZ

Yeni projelerini kendi bünyesindeki AR-GE Bölümü çalışanları ile üreten

Tasarım ve yapım aşamasındaki tüm çalışanların şirket bünyesinde bordrolu olduğu, taşeron personel kullanımını benimsemeyen

FİNANSAL
STANDARTLARIMIZ

Tüm projelerini kendi özkaynakları ile finanse eden

Tüm iş ortakları ve çalışanlarına olan taahhütlerini zamanında yerine getiren

Müşterilerine vermiş olduğu finansal taahhütlerini sözleşme ile birlikte peşinen yerine getiren

GÜVENCE
STANDARTLARIMIZ

Güvenilir finansal kuruluşların teminat garantörlüğünü içeren

Proje başlangıcından teslim aşamasına kadar sigorta ("inşaat all risk") güvencesi veren

Proje tesliminden itibaren müşterilerimizin 3 yıl süreyle DASK prim ödemelerini karşılayan

Proje tesliminden itibaren 3 yıl süreyle, kullanıcı kaynaklı sorunlar sebebiyle de olsa daire içi tamir bakım onarım garantisi veren